Vypracování daňového přiznání pro Finanční úřad

Dovolujeme si Vám nabídnout vypracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí). Prodali jste nemovitost a nevíte si rady jak vypracovat, kam podat, případně jak zaplatit daň ?

V tom případě zavolejte a rádi Vám s tím pomůžeme, případně vše za Vás na ,,klíč,, vyřídíme.

Tuto službu poskytujeme automaticky všem našim klientům ale může se na nás obrátit kdokoliv (i klient jiné realitní kanceláře).

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Straková

Tel.: (+420) 725 828 138

email: katerina.strakova@openreality.cz

Orientační ceník:

Vypracování daňového přiznání za jednoho prodávajícího (vč. manželů): 500,-Kč (vč.DPH)

Vypracování daňového přiznání za dvě a více osob: 1.000,-Kč (vč.DPH)

K této ceně je potřeba přičíst ocenění nemovitosti (znalecký posudek nebo tabulkové ocenění) v ceně nejčastěji 2.000,-Kč až 5.000,-Kč.

 

Níže uvádíme pár technických informací:

Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014

Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen „zákonné opatření“), byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 357/1992 Sb.).

Daň z převodu nemovitostí je nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí a to pro případy, kdy ke změně vlastnického práva k nemovité věci dojde po účinnosti zákonného opatření, tj. od 1. 1. 2014. Od tohoto data tedy vzniká nová daň a pro její správné zaplacení je nutno uvést nové předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7691.

Pokud změna vlastnického práva k nemovitosti nastane do 31. 12. 2013, podléhá zdanění režimu zákona č. 357/1992 Sb. Je proto nutno si uvědomit, že i pokud např. katastrální úřad rozhodne o vkladu vlastnického práva po 1. 1. 2014, rozhodující jsou právní účinky vkladu práva, tj. datum, kdy byl návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu.

Pokud právní účinky vkladu práva vznikají do 31. 12. 2013, postupuje se v daňovém řízení podle zákona č. 357/1992 Sb. Pro placení daně z převodu nemovitostí vyměřované dle tohoto zákona se nadále používá původní předčíslí bankovního účtu finančního úřadu, tj. předčíslí 7763 bez ohledu na to, kdy bude daň vyměřena či placena.

V přiložené tabulce je uvedený přehled bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014.

Název
finančního úřadu

Daň
z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

Daň
z převodu nemovitostí
dle zákona č. 357/1992 Sb.

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

7691-77628031/0710

7763-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj

7691-77628111/0710

7763-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

7691-77627231/0710

7763-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

7691-77627311/0710

7763-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

7691-77629341/0710

7763-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

7691-77621411/0710

7763-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

7691-77628461/0710

7763-77628461/0710

Finanční úřad pro Královehradecký kraj

7691-77626511/0710

7763-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

7691-77622561/0710

7763-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

7691-67626681/0710

7763-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

7691-77628621/0710

7763-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

7691-47623811/0710

7763-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

7691-77621761/0710

7763-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

7691-47620661/0710

7763-47620661/0710